نشان های اعضا و استایل نام کاربری*

مدال ها استایل ها
مدیر کل پورتال مدیر کل پورتال
مدیرکل
ناظر ارشد
ناظر
پلیس ارشد
پليس
مدیر فعال
مشاور
افتخاری
خوش قلب
خوش اخلاق
vip